Ετικέτες » Shelikestoread

| art of blank slate |

«Books are dying. There are so many that go to the garbage.
It’s crazy. If I can paint on them, I’m giving them a second chance.» 290 επιπλέον λέξεις
μετεικάσματα

| Didn’t you read the tale...? | 🥀

Remember the first dance we shared?
Recall the night you melted my ugliness away?
The night you left with a kiss so kind,
only a scent of beauty left behind. 31 επιπλέον λέξεις
μετεικάσματα

| magic |

Elizabeth Sagan uses her Instagram account to promote the engaging experience of reading. With her colorful collection of thousands of hardcover and paperback novels, this prolific reader builds imaginative scenes that can transport anyone into dozens of literary tales. 62 επιπλέον λέξεις
μετεικάσματα

| Πάμε, ƶανά |

To #readathon18 ολοϰληϱώϑηϰε και φέτος. Το ευxαϱιστήϑηϰα πολύ, σxεδόν όλα τα ϐιϐλία που επέλεƶα μου άϱεσαν ϰαι ϑα ευxηϑώ με όλη μου την ϰαϱδιά ❝ϰαι του xϱόνου❞. 107 επιπλέον λέξεις

Shelikestoread