Ετικέτες » Present Simple

Click here if you need a Present Simple lesson

Click here if you need a Present Continuous lesson

Would you like us to send you these flashcards by email?  11 επιπλέον λέξεις

Beginners

PRESENT SIMPLE - DARMOWA INFOGRAFIKA

Cześć wszystkim. Ostatnio staram sobie uporządkować gramatykę angielską w głowie, a głównie czasy. Stworzyłam infografikę na temat czasu Present Simple i postanowiłam się nią podzielić z innymi. 33 επιπλέον λέξεις

Present Simple

Practice the present simple with the following exercises:

  • 1
  • 2
  • 3 (Reading)
Grammar

Chores and housework: Present simple

Learn household chores vocabulary in English.

In the video below Timmy and his sister Ellie talk about housework activities. Review the housework vocabulary and the related grammar – … 276 επιπλέον λέξεις

Adjectives Of Frequency