Ετικέτες » Present Simple

Present Simple Lesson Plan - Pre-Int, PPP

First of in the CELTA Lesson Plan Series is the simple present for pre-intermediate learners! This lesson, and all other lessons in the series, will cover the core of lesson, namely the PPP section. 1.169 more words

CELTA

Lesson idea: using sports commentaries in class

Have you ever heard of the ‘instantaneous present simple’? I hadn’t until a recent diploma module. Apparently it’s used to describe events or occurrences with some level of immediacy. 955 more words

Lesson Ideas

Verbs: organizing what you know

Verbs: organitzant el què saps

El verb és el cor de la frase -diem sovint a l’aula. El verb és qui actua i dóna vida a les oracions que construim quan ens comuniquem en anglès, igual que en català i espanyol. 60 more words

1.a Linguistic Competence

Sixth Grade Extension Activities

Hello Dear Sixth-Graders!

Please, do these exercises on To Be: Present Simple.  Click on each of the exercises. Play the games and then copy them on your notebook. 22 more words

Sixth Grade

Seventh Grade Extension Activities

Hello Dear Students!

Please, do these exercises on Present Simple.  Click on each of the exercises. Play the games and then copy them on your notebook. 12 more words

Seventh Grade

Le présent partie I: verbes en -er / The present tense part I: -er verbs

Scroll down for the English version of the article.
Partie I. Les verbes
Partie II. Conjuguer les verbes en -er au présent de l’indicatif
I. les terminaisons des verbes à l’infinitif… 656 more words
Verbes

Present Simple Pegs

One day I was on my way to Carrer de Montseny to buy some 2nd hand books from my favorite English bookshop in Barcelona, when I decided to enter a… 407 more words

YL Games