Ετικέτες » Present Simple

Lesson idea: using sports commentaries in class

Have you ever heard of the ‘instantaneous present simple’? I hadn’t until a recent diploma module. Apparently it’s used to describe events or occurrences with some level of immediacy. 955 more words

Lesson Ideas

Verbs: organizing what you know

Verbs: organitzant el què saps

El verb és el cor de la frase -diem sovint a l’aula. El verb és qui actua i dóna vida a les oracions que construim quan ens comuniquem en anglès, igual que en català i espanyol. 60 more words

1.a Linguistic Competence

Sixth Grade Extension Activities

Hello Dear Sixth-Graders!

Please, do these exercises on To Be: Present Simple.  Click on each of the exercises. Play the games and then copy them on your notebook. 22 more words

Sixth Grade

Seventh Grade Extension Activities

Hello Dear Students!

Please, do these exercises on Present Simple.  Click on each of the exercises. Play the games and then copy them on your notebook. 12 more words

Seventh Grade

Present Simple Pegs

One day I was on my way to Carrer de Montseny to buy some 2nd hand books from my favorite English bookshop in Barcelona, when I decided to enter a… 407 more words

YL Games

Passive Voice Activities

En la pasiva el CD, es decir el objeto o la persona sobre la que recae la acción del verbo, o el CI de la oración activa se convierten en el sujeto de la oración pasiva. 264 more words

English

WH-Questions and Simple Present Tense Practice

The communicative approach to language learning is prioritized in Ecuador, and, therefore, we try to promote classroom speaking practice with our counterpart local teachers and their students. 691 more words

Beginner