Ετικέτες » Poets & Poetry

Yellow

Yellow is clarity
Positivity and sunshine
Yellow is the color of what I strive to be
Yellow is fresh, it’s light and easy
It’s not red, consume by passion… 14 επιπλέον λέξεις

Outosego reblogged this on Outosego and commented:

Wonderful poem, and poet.

Grab my hand, Harold

Can you ? |

Grab my hand, Harold !…

But he couldn’t.  And i was screaming when i was younger as i was watching Harold’s black and white… 132 επιπλέον λέξεις

Life

Closure...

Downtown we went

Craving for the sunset

That painted our glory

For how cinematic that was

Holding our breath

Looking for magic

Quietly feeling the upsurge… 103 επιπλέον λέξεις

Relatable Stuffs

Outosego reblogged this on Outosego and commented:

Awesome !...

I taste wine the way I taste you,

I taste wine the way I taste you,
Slowly,
Inhaling to make sure I know what I’m getting into,
Sip first,
I can’t choke on something this delicate, 115 επιπλέον λέξεις

Writing

Outosego reblogged this on Outosego and commented:

This is wonderful !...  

Οι "σοβαροί" ποιητές

Οι σοβαροί ποιητές δεν ασχολούνται με περιστεράκια και με Έλενες. Διότι τι να γράψεις; Και όσοι ασχολήθηκαν τήν έβρισαν στο τέλος. Αντί να βρίσουν εμαυτόν, δηλαδής και τουτέστιν. 47 επιπλέον λέξεις

Poets | Poetry

Plato

and the mandarins |

My grandma used to say for my grandpa that he is a good fruit.  Ironically, of course. When I was making compliments for my grandpa, and instead of saying «Yeah, sure !…». 28 επιπλέον λέξεις

Poets | Poetry