Ετικέτες » Orthodox

The Nicene Creed And The Filioque

I had an interesting short and brief discussion with a Catholic priest on this issue. It arose because he was talking with a theological student about the Holy Trinity. 666 επιπλέον λέξεις

The Preparation of the Starets, Bishop Kallistos Ware

Saint Anthony the Great, the Anchorite of Egypt
Holy Emperor Theodosius the Great
Saint New Martyr George of Ioannina
Saint Achillas of Scetes, the Anchorite of Egypt… 1.025 επιπλέον λέξεις

Orthodox

Χωρίς τον Θεό η ανθρωπότητα θα οδηγηθεί στον παραλογισμό. Αγίου Νικολάου Επισκόπου Αχρίδος

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας
Όσιος αββας Αχιλλάς αναχωρητής της Αιγύπτου
Άγιος Γεώργιος ο Νέος εξ Ιωαννίνων
Όσιος Ιουλιανός/Σάββας ο Σύρος, Σιναΐτης, ερημίτης στον ποταμό Εφράτη Μεσσοποταμίας

Εορτάζουν στις 17 Ιανουαρίου

Άγιοι Βασιλείς που εορτάζουν τον μήνα Ιανουάριο

Θεοδόσιος Α’ ο Μέγας (379-395) και Πλακίλλη, 17 Ιανουαρίου 395, +390
Σαλώμη της Ουτζάρμα, μαθήτρια της αγίας Νίνας της Γεωργίας, 15 Ιανουαρίου
Σίγκεμπερτ βασιλεύς Ανατολικών Άγγλων, μάρτυς (635), 16 Ιανουαρίου.
Δαβίδ Γ΄ ο Βαπτιστής Βασιλεύς Γεωργίας (1125), 26 Ιανουαρίου.
Ασιότ Κουροπαλάτης, Βασιλεύς Γεωργίας (9ος αἰών), 27 Ιανουαρίου.
Πέτρος Βασιλεύς Βουλγαρίας (967), 30 Ιανουαρίου.

Βασιλεύ Βασιλέων Βασιλεί Βοήθει = Βασιλιά των Βασιλέων (Χριστέ), βοήθα το βασιλιά (το Βυζαντινό αυτοκράτορα).

Λέγει ο προφητάναξ Δαβίδ: «Ούτοι εν άρμασι και ούτοι εν ίπποις, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθησόμεθα» (Ψαλμός 19, 8).

«Αν οι άρχοντες τηρούσαν τις εντολές του Κυρίου και ο λαός και οι υπήκοοι υπάκουαν με ταπείνωση, θα υπήρχε μεγάλη ειρήνη και αγαλλίαση πάνω στη γη. Εξαιτίας όμως της φιλαρχίας και της ανυπακοής των υπερήφανων υποφέρει όλη η οικουμένη»
Αγ. Σιλουανός

Η ζωή του κόσμου οργανώνεται γύρω από μερικά ανθρώπινα πάθη και η πνευματική ζωή βρίσκεται στο περιθώριο. Οφείλουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή των πραγμάτων, να τοποθετήσουμε την πνευματική ζωή στην καρδιά της ζωής μας.
Η σοφία του κόσμου αυτού δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, οι πολυσύνθετοι οργανισμοί των πιο αναπτυγμένων συγχρόνων κρατών της γης είναι ανίσχυροι. Η ανθρωπότητα πάσχει χωρίς τέλος. Η μόνη διέξοδος είναι να βρούμε μέσα μας τη σοφία, την λύση να μη ζούμε σύμφωνα με τις ιδέες αυτού του κόσμου, αλλά να ακολουθήσουμε τον Χριστό.
Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου (Σαχάρωφ)

Χωρίς τον Θεό η ανθρωπότητα θα οδηγηθεί στον παραλογισμό
Αγίου Νικολάου Επισκόπου Αχρίδος

Αν οι Ευρωπαίοι πρώτα έψαχναν τον ουράνιο Πατέρα και αναζητούσαν πριν από όλα την Βασιλεία των ουρανών, όλα τα υπόλοιπα θα τους δίνονταν και τότε όλοι τους θα ήταν χαρούμενοι. Με τη χαρά τους θα φώτιζαν όλο τον μη χριστιανικό κόσμο, θα δόξαζαν το Θεό και λόγω αυτού όλοι οι λαοί στη γη θα αρνιόντουσαν τα είδωλα και θα έσπευδαν να βαπτιστούν, να γίνουν μέλη του θεϊκού ευρωπαϊκού χορού.

Και όμως οι Ευρωπαίοι πήραν λανθασμένο δρόμο, μακριά από τον Χριστό. Σκοτώνονται, παλεύοντας για ψωμί και πάντα είναι πεινασμένοι. Παρανόησαν, αρπάζουν αυτό που δεν τους ανήκει και πάλι δεν τους είναι αρκετό.

Η Ευρώπη διαβάζοντας βιβλία για να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις τυφλώθηκε, βάρυνε το νου της με το βάρος των γνώσεων και κατέληξε πιο ανόητη, πιο σκοτεινή, πιο φτωχή. Συνήθισε να ψάχνει το ψωμί, την ευτυχία, τη γνώση, μακριά από τον ουράνιο Πατέρα, μακριά από το δρόμο του Χριστού.

Από όλα αυτά, είναι φανερό πως οι πόλεμοι στην Ευρώπη προήλθαν από τον πόλεμο της Ευρώπης ενάντια στο Χριστό.

Όλη η δυστυχία και όλη η αδιαντροπιά της Ευρώπης προήλθε από την άρνηση του Χριστού.

Και αυτό δεν συνέβη πρόσφατα, αλλά από παλιά. Από τότε που ο πάπας έκανε τον Χριστό μισητό στους ανθρώπους και ο Λούθηρος ερμήνευσε λανθασμένα τη διδασκαλία του Χριστού.

Παρόλα αυτά εμείς δεν χαιρόμαστε με τη δυστυχία των άλλων. Ευχόμαστε στους Ευρωπαίους, με όλη την καρδιά μας να ξαναβρούν την αλήθεια και το σωστό δρόμο. Να επιστρέψουν στο Χριστό, όχι όμως στον Χριστό με τον παπισμό, ούτε στον Χριστό με το λουθηρανισμό. Να επιστρέψουν στον Χριστό των προπατόρων τους. Να επιστρέψουν στο Χριστό που σέβονταν οι προπάτορές τους για χίλια χρόνια μαζί με τους δικούς μας ορθόδοξους προγόνους.

Ένα βλάπτει την Ευρώπη ιδιαίτερα: Το γεγονός ότι περιφρονεί τους προγόνους της. Ο Θεός έδωσε την εντολή: Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου…, ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γης (Δευτ. 5, 16)….

Στην εποχή μας, όμως, ήλθε μία νέα γενιά Ευρωπαίων, η οποία νύμφευσε την επιθυμία με τη γνώση και απέρριψε και τον Πάπα και τον Λούθηρο… Ο πάπας είναι το συνώνυμο της ανθρώπινης απληστίας για εξουσία. Ο Λούθηρος είναι το συνώνυμο της ανθρώπινης θέλησης να ερμηνεύσει, εξηγήσει τα πάντα με τη λογική. Η ανθρώπινη επιθυμία και η ανθρώπινη σοφία εστεφανώθησαν εις τας ημέρας μας και ούτω συνήφθη γάμος, ο οποίος δεν είναι ούτε ρωμαιοκαθολικός ούτε λουθηρανικός, αλλ’ οφθαλμοφανώς και δημοσίως σατανικός!
Η σημερινή Ευρώπη δεν είναι πλέον ούτε Παπική ούτε Λουθηρανική.
Είναι υπεράνω και έκτος τούτων. Είναι ολότελα επίγειος, χωρίς έστω και τον πόθο να ανεβαίνει στον ουρανό, είτε με το διαβατήριο του αλάθητου Πάπα είτε πάλι με τη σκάλα της προτεσταντικής σοφίας…

Δεν αισθάνεται την ουράνιο ευωδία. Δεν βλέπει στον ύπνο της τους Αγγέλους και τους Αγίους. Για την Θεοτόκο δεν θέλει να ακούσει. Η ακολασία την στερεώνει στο μίσος κατά της παρθενίας. Ω! τι φοβερό σκότος! Ο αδελφός βυθίζει το μαχαίρι στο στήθος του αδελφού, νομίζοντας ότι είναι εχθρός. […]
Οι φίλαρχοι και υπερήφανοι λαοί της Ευρώπης δεν αναγνωρίζουν ποτέ το σφάλμα των. Έχουν χάσει την έννοια της αμαρτίας και της μετανοίας. Για κάθε κακό στον κόσμο την ευθύνη έχει άλλος, αυτοί ποτέ.
Πως θα μπορούσαν αυτοί να διαπράξουν αμαρτία, αφού κάθισαν πάνω στο θρόνο του Θεού και ανακήρυξαν τους εαυτούς των αλάθητους θεούς!
Πρώτος ανακήρυξε τον εαυτό του αλάθητο ο θρησκευτικός τους ηγέτης, ο Πάπας. Το παράδειγμά του, και σε πείσμα του, το ακολούθησαν οι άρχοντες της Δύσης και οι Βασιλείς. Όλοι ανακηρύχτηκαν αλάθητοι, και οι τον Σταυρόν φορούντες και οι την μάχαιραν φέροντες. (Δηλ. εκκλησιαστικοί και κοσμικοί άρχοντες)…

Για ποιο λόγο ο λαός μας καταστράφηκε; Καταστράφηκε, επειδή απομακρύνθηκε από τους πατέρες μας και ακολούθησε τους άθεους και αιρετικούς Ευρωπαίους. Αφού τώρα αυτό το ξέρουμε, ας προσέχουμε ποιο δρόμο θα πάρουμε στη συνέχεια. Αμήν.

Αγίου Νικολάου Επισκόπου Αχρίδος. «Μέσα από το Παράθυρο της Φυλακής – Μηνύματα στο λαό», Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη

Orthodox

Get it out there

I got together today with my oldest friend in the world.  I have years of history with this woman and we don’t see or speak nearly enough.  736 επιπλέον λέξεις

LGBT

You gaze upon the icon of the Saviour and see that He looks at you... Saint John of Kronstadt

»O Lord, in the light of Thy countenance shall they walk, and in Thy, Name shall they rejoice all the day long.»

Saint John of Kronstadt… 602 επιπλέον λέξεις

Orthodox

Όταν ατενίζεις τη μορφή του Σωτήρα μας,σε βλέπει με τα πραγματικά μάτια Του. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

»Εν τω φωτί της δόξης του προσώπου σου, Κύριε, πορευσόμεθα εις τον αιώνα.»

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

»Όταν ατενίζεις τη μορφή του Σωτήρα μας, θα παρατηρείς ότι σε κοιτάζει με μάτια λαμπερά. Αυτή είναι μια εικόνα μόνο, για να καταλάβουμε πως μας βλέπει με τα πραγματικά μάτια Του, που αστράφτουν πιο πολύ από τον ήλιο και παρατηρούν κάθε σκέψη μας, ακούνε κάθε αναστεναγμό της καρδιάς μας, κάθε θλίψη μας. Η εικόνα δείχνει τη μορφή. Παρουσιάζει με γραμμές και χρώματα εκείνο που δεν μπορεί ν’απεικονιστεί με χρωστήρα, αλλά μπορεί να κατανοηθεί μόνο με την πίστη. Να πιστεύεις πως ο Σωτήρας μας προστατεύει όλους και βλέπει τον καθένα μας χωριστά μ’όλους τους λογισμούς και τις θλίψεις μας, σα να μας έχει μέσα στην παλάμη Του. Να στέκεσαι και να προσεύχεσαι μπροστά στην εικόνα του Σωτήρα μας, σα να στέκεσαι μπροστά στον ίδιο. Ο Θεός, που είναι Αγάπη, παρίσταται με τη Χάρη Του. Με τα ζωγραφισμένα στην εικόνα μάτια Του σε βλέπει πραγματικά. «Οφθαλμοί Κυρίου σκοπεύουσι κακούς τε και αγαθούς» (Παρ. ιε’ 3). Τα αυτιά Του σε ακούνε. Να θυμάσαι όμως πως τα μάτια Του είναι «οφθαλμοί Κυρίου», τ’αυτιά Του είναι «ώτα Κυρίου», του Θεού, που είναι πανταχού Παρών.»

Η εν Χριστώ ζωή μου, Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

Ψαλμός ΞΒ΄.62

Ο Θεός, ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω• εδίψησε σε η ψυχή μου, ποσαπλώς σοι η σαρξ μου εν γη ερήμω και αβάτω και ανύδρω. Ούτως εν τω αγίω ώφθην σοι, του ιδείν την δύναμιν σου και την δόξαν σου. Ότι κρείσσον το έλεος σου υπέρ ζωάς• τα χείλη μου επαινέσουσι σε. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου• και εν τω ονόματι σου αρώ τας χείρας μου. Ως εκ στέατος και πιότητος εμπλησθείη η ψυχή μου• και χείλη αγαλλιάσεως αινέσει το στόμα μου. Ει εμνημόνευον σου επί της στρωμνής μου, εν τοις όρθροις εμελέτων εις σε. Ότι εγενήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερύγων σου αγαλλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου οπίσω σου• εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτην εζήτησαν την ψυχήν μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας• μερίδες αλωπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς ευφρανθήσεται επί τω Θεώ• επαινεθήσεται πας ο ομνύων εν αυτώ• ότι ενεφράγη στόμα λαλούντων άδικα.

Ψαλμός ΠΗ΄. 88

Τα ελέη σου, Κύριε, εις τον αιώνα άσομαι, εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειαν σου εν τω στόματι μου. Ότι είπας• Εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσεται, εν τοις ουρανοίς ετοιμασθήσεται η αλήθεια σου. Διεθέμην διαθήκην τοις εκλεκτοίς μου, ώμοσα Δαυίδ τω δούλω σου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνον σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειαν σου εν εκκλησία αγίων. Ότι τίς εν νεφέλαις ισωθήσεται τω Κυρίω; και τίς ομοιωθήσεται τω Κυρίω εν υιοις Θεού; Ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή αγίων, μέγας και φοβερός έστιν επί πάντας τους περικύκλω αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, τίς όμοιος σοι; δυνατός εί, Κύριε, και η αλήθειά σου κύκλω σου. Σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, τον δε σάλον των κυμάτων αυτής σύ καταπραΰνεις. Συ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανον, εν τω βραχίονι της δυνάμεώς σου διεσκόρπισας τους εχθρούς σου. Σοί εισίν οι ουρανοί, και σή έστιν η γη• την οικουμένην και το πλήρωμα αυτής σύ εθεμελίωσας. Τον βορράν και την θάλασσαν σύ έκτισας•. Θαβώρ και Ερμών εν τω ονόματι σου αγαλλιάσονται. Σός ο βραχίων μετά δυναστείας• κραταιωθήτω η χείρ σου, υψωθήτω η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου• έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου• μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλαλαγμόν. Κύριε, εν τω φωτί του προσώπου σου προπορεύσονται και εν τω ονόματι σου αγαλλιάσονται όλην την ημέραν και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι καύχημα της δυνάμεως αυτών συ εί, και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψις και του αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών….

Orthodox