Ετικέτες » Orthodox

Nativity of St John the Baptist, Metropolitan Anthony of Sourozh

The Nativity of the Venerable and Glorious Prophet and Forerunner John the Baptist

Commemorated on June 24

Nativity of St John the Baptist
Metropolitan Anthony of Sourozh… 1.161 επιπλέον λέξεις

Orthodox

Γενέσιον του Τιμίου ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου, Οσίου Λουκά της Κριμαίας

Γενέσιον του Τιμίου ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου

Εορτάζει στις 24 Ιουνίου

Λόγος εις το Γενέθλιον του Προδρόμου.
Οσίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως της Κριμαίας

Orthodox

The beauty of humility and gratitude

When I first decided to become an Orthodox Christian I was attending a small Orthodox mission church because my friend was attending there but also because I could hear what the Priest was saying behind the iconostasis (partition between the congregation and the altar area). 1.051 επιπλέον λέξεις

Spirituality

The Art of Anna Berezovskaya and Orthodox Christian Metaphysics

by Jake. June 23rd, 2018

Art not only serves as an expression of the individual artist, but can serve for the conveyance of a concept or principle to its audience. 1.627 επιπλέον λέξεις

Berezovskaya

The Orthodox dilemma (book review)

The Orthodox Dilemma by George Alexander
My rating: 3 of 5 stars

George Alexander’s vision, reiterated throughout this book, is for Pan-Orthodox conciliar unity. He has also founded an «Orthodox Cognate PAGE» devoted to promoting that vision. 681 επιπλέον λέξεις

Christianity

The Faith of the Centurion, Metropolitan Anthony of Sourozh

Fourth Sunday after Pentecost
The Healing of the Centurion’s Servant Matthew 8:5-13

The Faith of the Centurion
Metropolitan Anthony of Sourozh
26 June 1988

 In the name of the Father, of the Son and of the Holy Ghost. 1.045 επιπλέον λέξεις

Orthodox

Η σοφία σήμερα, βρίσκεται στη σιωπή και στην υπομονή. Άγιος Γαβριήλ ο διά Χριστόν σαλός της Γεωργίας

Άγιος Γαβριήλ του Σαμτάβρο Μτσχέτας της Γεωργίας, ο διά Χριστόν σαλός και Ομολογητής

Ο π.Γαβριήλ συχνά αναφερόταν στο εξής χωρίο: »Γίνεσθε ουν φρόνιμοι ως οι όφεις και ακέραιοι ως αι περιστεραί».

Και εξηγούσε:

– Αν σήμερα δεν συμπεριφέρεστε με σοφία και δεν είστε αγνοί και άδολοι, δεν θα σωθείτε.

Που βρίσκεται η σοφία;

– Στην εποχή μας, σήμερα, βρίσκεται στη σιωπή και στην υπομονή.

***

Κάποιος, αγανακτισμένος από τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, του είπε:

– Δεν αντέχω άλλο, τί να κάνω;

Για όλα πρέπει να κάνεις υπομονή.

– Εσείς αντέχετε, π.Γαβριήλ, τόση αδικία;

– Εγώ πάντα κάνω υπομονή, και πρόσθεσε γελώντας:

 – Και τώρα υπομένω. Για όλα λέω τόσα »Σε ευχαριστώ, Κύριε», όσες είναι οι πέτρες της θάλασσας και τα αστέρια του Ουρανού.

(από το βιβλίο της Νάνα Μερκβιλάτζε: »Ο Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν Σαλός και Ομολογητής», 2013 ).

Μεγαλυνάριον.

Χαίροις, χαριτόβρυτε Γαβριήλ,
πρότυπον αγάπης,
διοράσεως λαμπηδών,
ιαμάτων ρείθρον
και θαυμασίων κέρας,
Αρχιμανδρίτα θείε,
πίστεως σέμνωμα.

Δόξα. Ήχος πλ. β΄.

Όλος φλεγόμενος, Γαβριήλ, εκ νεότητος
πυρί της ενσαρκωμένης αγάπης, του φιλανθρώπου Κυρίου,
κατέκαυσας ευθαρσώς ενώπιον πλήθους
την του αθέου δυνάστου εικόνα εν Τιφλίδι,
εν χρόνοις δυσχειμέροις, πανόσιε·
αγλαΐσας όθεν Χριστωνύμων τους δήμους
και καταισχύνας τους εσμούς των απίστων,
την οδόν του προσωπικού σου Γολγοθά ήνυσας χαίρων
διά πολλών βασάνων και θλίψεων·
και νυν Χριστώ συναγαλλόμενος
ως παρρησίαν προς Αυτόν έχων μεγίστην
μη παύση πρεσβεύων υπέρ των τιμώντων την μνήμην σου.

Orthodox