«Περιμένω οι καλλιτέχνες να είναι οι εαυτοί τους, να εκφράζονται μέσα από τους πίνακές τους και να μας κάνουν να νιώθουμε κάτι, μπροστά στα έργα τους.»

Μαρτάν, 14 χρονών, Παρίσι