Η «νεανική κοινωνία αξιών» πιστή στην επιδίωξή της για ισότιμη συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά τεκταινόμενα, συμμετέχει στις διαδικασίες για ένταξη στη LYMEC (European Liberal Youth) ως πλήρες μέλος, με σκοπό την προώθηση των ιδανικών και των αξιών του κοινωνικού φιλελευθερισμού, συμπληρώνοντας ένα κενό εκπροσώπησης της Ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας στην Ευρώπη των νέων καθώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε εκπρόσωπος από τη χώρα μας σε πολιτικό επίπεδο. 163 επιπλέον λέξεις