Είναι αυτονόητο πως δεν δίνουμε ποτέ μα ποτέ φαρμακευτικές ή ακόμα και φυτικές ουσίες σε μωρά ή μικρά παιδιά χωρίς τη συμβουλή του παιδιάτρου. Κάθε άτομο είναι μοναδικό και αποφεύγουμε να δίνουμε φάρμακα στο παιδί μας ακούγοντας τη συμβουλή τρίτων.