► ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» ΦΤΗΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!

Ζητούν την κατάργηση των προγραμμάτων εκμετάλλευσης φτηνής εργασίας και προσλήψεις για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.