Β. Κορέα- ΗΠΑ.

Μια σχέση   εκρηκτική  και ψυχρή ήδη  από το τέλος του Β ‘Παγκοσμίου πολέμου, με τον διαχωρισμό της χερσονήσου σε Βόρεια και Νότια Κορέα. 31 επιπλέον λέξεις