Σας ενημερώνουμε ότι ο Συνεταιρισμός μας πέρασε στην επόμενη φάση της διαδικασίας πιστοποίησης ως φορέας Α, ύστερα από σχετική ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξη στην Εννιαία Ενίσχυση , θα πρέπει να προσκομίσουν μέχρι την Τετάρτη 2/4/2014 την εξουσιοδότηση  συμπληρωμένη και με το γνήσιο της υπογραφής. Υπεύθυνη επικοινωνίας η Κυρία Χιώνη, τηλ 6972338594.