Ετικέτες » ΟΠΕΚΕΠΕ

Η επόμενη φάση για την διαδικασία πιστοποίησης ως φορέας Α.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Συνεταιρισμός μας πέρασε στην επόμενη φάση της διαδικασίας πιστοποίησης ως φορέας Α, ύστερα από σχετική ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξη στην Εννιαία Ενίσχυση , θα πρέπει να προσκομίσουν μέχρι την Τετάρτη 2/4/2014 την εξουσιοδότηση  συμπληρωμένη και με το γνήσιο της υπογραφής. Υπεύθυνη επικοινωνίας η Κυρία Χιώνη, τηλ 6972338594.

Δράσεις

Αιτήσεις Εξισωτικής Αποζημίωσης 2013

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των προβλεπόμενων κατά περίπτωση συμπληρωματικών παραστατικών αιτήσεων Εξισωτικής Αποζημίωσης 2013 -Μέτρα 211 και 212 του ΠΑΑ 2007-2013. Η υποβολή πραγματοποιείται στις κατά τόπους ΕΑΣ και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά (άδειες μετακίνησης, ετήσια απογραφή αιγοπροβατοτρόφων, κλπ) δεν είχαν προσκομιστεί αρχικά, κατά την υποβολή της αίτησης Εξισωτικής Αποζημίωσης λόγω αντικειμενικής αδυναμίας. Επισημαίνουμε ότι για τους κτηνοτρόφους αιτούντες εξισωτική αποζημίωση απαιτείται για τον έλεγχο των διατηρούμενων ΜΜΖ, να προσκομιστεί το μητρώο αιγοπροβάτων (παλαιό και νέο κατά περίπτωση) ενημερωμένο ως προς την ετήσια απογραφή. Τελός σας ενημερώνουμε ότι κατά το στάδιο διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων θα μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας για τυχόν εκκρεμότητες του φυσικού φακέλου.

Δράσεις