Παρακάτω σας παραθέτουμε εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τις αιτήσεις των αγροτών του συνεταιρισμού μας:

Ομάδα Βίντεο 1 – Γενικά στοιχεία

Ομάδα Βίντεο 2 – Αγροτεμάχια