1) Νεανική αύρα, άρα και αγένειος ( ως προς το πηγούνι του )— –> ηρωικός Αχιλλεύς
2) Ιματιοφόρος
3) Απίστευτα μυώδης λαιμός και θώρακας με γυμνωμένο άνω κορμό ( ηρωική γυμνότητα ) 120 επιπλέον λέξεις