Η Κρυπτεία ( εκ του »κρύπτω» ) ήταν ένας αρχαίος Σπαρτιάτικος οργανισμός όπου κύριοι συμμετέχοντες ήταν νεαροί σπαρτιάτες.Σύμφωνα με κάποιους ιστορικούς μελετητές, ήταν ένα είδος »μυστικής αστυνομίας» και των δυνάμεων ασφαλείας της πόλης κράτους, κάποιοι άλλοι την θεωρούν μια μορφή στρατιωτικής εκπαίδευσης παρόμοια με την αθηναϊκή »εφηβεία» που είχε διοργανωθεί από τις κορυφαίες τάξεις της Σπάρτης.