Ετικέτες » Λευκός Πύργος

Ο Βότσης βυθίζει το «Φετχί Μπουλέντ» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Το ανδραγάθημα του πλοιάρχου Βότση, στις 18 Οκτωβρίου 1912, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τον τορπιλισμό του τουρκικού πολεμικού πλοίου «Φετχί Μπουλέντ» ήταν αρκετό για να τού προσδώσει τον τίτλο του …

Ιστορικά

WHITE TOWER

The White Tower (Beyaz Kule –  Lefkos Pyrgos) is the most well know monument of the city. Because of the position  in the waterfront of the city and his  history. 96 επιπλέον λέξεις

Beyaz Kule