Ετικέτες » Ιστορικά

Αθάνατα λόγια των αγωνιστών του 1821

«Πάμε να ιδούμεν τους παλιούς Έλληνες», να ακούσουμε τους πολέμαρχους του ’21, μας έπνιξαν οι αναθυμιάσεις των τωρινών δημοπιθήκων. Διαβάζεις τα απομνημονεύματα και τις φυλλάδες για την Εθνεγερσία και νομίζεις ότι ανοίγεις ένα «μυρογιάλι», εκείνα τα μικρά φιαλίδια που περιέχουν αρώματα εξαίσια.

Ιστορικά

Οι Εμφύλιες Διαμάχες της Ελληνικής Επανάστασης

Οι αιματηρές συγκρούσεις στρατιωτικών και πολιτικών (Α’ Εμφύλιος) και Πελοποννησίων από τη μία πλευρά και Στερεοελλαδιτών και Νησιωτών από την άλλη (Β’ Εμφύλιος), συνθέτουν το προφίλ της εμφύλιας διαμάχης κατά τη διάρκεια της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

Ιστορικά

Ντύσιμο την εποχή της Επανάστασης του 1821

Μετά την απελευθέρωση το ντύσιμο των Ελλήνων άρχισε να έχει ευρωπαϊκές επιρροές. Ίσως να μη ντύνονταν ακόμη όλοι «ευρωπαϊκά», αλλά οι ελληνικές φορεσιές άρχισαν να παίρνουν πολλές μεταλλαγές.

Ιστορικά

Οπλισμός την εποχή της Επανάστασης του 1821

Συνεχίζοντας από τη δημοσίευση, που αφορούσε στις φορεσιές των Ελλήνων κατά την περίοδο του Απελευθερωτικού Αγώνα, θα αναφερθούμε τώρα στον οπλισμό τους.

Ο ι αγωνιστές του ’21 έδιναν μεγάλη σημασία στον οπλισμό τους.

Ιστορικά

Γρηγόριος Αυξεντίου (22 Φεβ 1928 – 3 Μαρ 1957)

«Ὁ ἀληθινός ἄνδρας πρέπει νά τολμᾶ ὅ,τι ἀρμόζει σ’ ἕναν ἄνδρα» (Σαίξπηρ)

Στις 3 Μαρτίου 1957, ο υπαρχηγός της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) Γρηγόριος Αυξεντίου, έπεσε ηρωικά μαχόμενος κατά των βρετανικών κατοχικών δυνάμεων της Κύπρου.

Ιστορικά

Οι μεγαλοφυείς προδιαγραφές της Τριήρους

H ναυπηγική στον ελληνικό χώρο αναπτύχθηκε κατά πρώτα στην Κόρινθο. Δείγμα της ανάπτυξης αυτής υπήρξε η τριήρης. Bασικό αίτιo της δηµιoυργίας της, ως συνέχειας της διήρους, υπήρξε  η καταπoλέµηση της πειρατείας, η οποία είχε καταστεί µάστιγα για τo θαλάσσιo εµπόριo της επoχής τoυ Περίανδρoυ (8ο αι. 30 επιπλέον λέξεις

Ιστορικά

Καραμανλήδες: περισσότερο Έλληνες και από Έλληνες

Αρκετά συχνά συναντάμε τους όρους «Καραμανία», «Καραμανίδες» και «Καραμανλήδες», τα κοινά στοιχεία των οποίων, καθώς και των εννοιών που κατ’ επέκταση προσδιορίζουν, δημιουργούν σύγχυση σε ακροατήριο που δεν έχει τη σχετική ιστορική πληροφόρηση.

Ιστορικά