Ετικέτες » Ηπειρος

Αρειος Ζευς / Arius Zeus

Ο Αρειος Ζευς της αρχαίας Ηπείρου σε πίνακα από καμβά.

Painting on canvas featuring Arius Zeus of ancient Epirus , Greek mythology.

ANCIENT GREECE

Πύρρος της Ηπείρου - ''Αετός'' / Pyrrhus of Epirus - ''Eagle''

  Βασίλειο της Ηπείρου  318 π.Χ. – 272 π.Χ

  Kingdom of Epirus          318–272 BC

ANCIENT GREECE