Ο Αρειος Ζευς της αρχαίας Ηπείρου σε πίνακα από καμβά.

Painting on canvas featuring Arius Zeus of ancient Epirus , Greek mythology.