Ετικέτες » Επικαιρότητα

Ένας Αρχιεπίσκοπος με μεγαλείο ψυχής #Μacedonia

vasilinos.wordpress.com

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απεφάνθη ότι: «…υπενθυμίζει ότι η εκκλησία έχει μαρτυρήσει με τον λόγο και το αίμα κλήρου και λαού, την ελληνικότητα της Μακεδονίας από αρχαιοτάτων χρόνων, γι’αυτό και δεν μπορεί να αποδεχθεί την απονομή του όρου … 10 επιπλέον λέξεις

Αρχική

Η εκχώρηση του ονόματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και ο άρχων των Ελλήνων

vasilinos.wordpress.com

Είναι δεδομένο ότι «το πολίτευμα ημών εν ουρανοίς υπάρχει», και ως γέγραπται: «14 ου γαρ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν, αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν» (Εβρ.ιγ΄), και … 6 επιπλέον λέξεις

Αρχική