ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ, ΤΜΗΜΑ Α12, ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10/2016, 2η περιοδο

Διαγώνισμα στην Ενότητα 2. Το Υπολογιστικό Σύστημα ως ενιαίο σύνολο
Σελίδες του Βιβλίου Σημειώσεων: 12 – 33.

Τετράδιο:
Δραστηριότητες Αξιολόγησης και Επιπρόσθετες Δραστηριότητες
Σελίδες 13 – 17