Θα προσπαθήσω σε αυτό το άρθρο να περιγράψω το ΣΕΕ αυτό που ο κόσμος αναφέρει και ως “σπαστική κολίτιδα” ή “σπαστικό έντερο”.

Ιατρικά η έκφραση κολίτιδα είναι λάθος γιατί ο όρος κολίτιδα σημαίνει οποιαδήποτε φλεγμονή του εντέρου ανεξαρτήτως αιτιολογίας, είτε είναι λοιμώδους, είτε ανοσολογικής, είτε ισχαιμικής αιτιολογίας.