Χαμογελούσες και έμπαινε ακέραιος ο ουρανός μέσα στο δώμα μου.

Γλαυκές ανταύγειες κυμάτιζαν στους τοίχους και η ανάμνηση της εξοχής φλοίσβιζε στην αφή μου.

Γ.Ρίτσος