Ετικέτες » Γενικά

‘Why I love and hate Ricky Gervais’

{«contentType»:»NEWS_STORY»,»id»:{«value»:»d6a0e95495139fbcdc993a5572653be1″,»link»:»http:\/\/api.newsapi.com.au\/content\/v2\/d6a0e95495139fbcdc993a5572653be1″},»originId»:»36b50376-7103-11e8-b0ca-cb315998bbf9″,»origin»:»METHODE»,»channel»:»WEB»,»title»:»\u2018Why I love and hate Ricky Gervais\u2019″,»subtitle»:»Duncan Lay: \u2018We need more people like Ricky Gervais in this world\u2019″,»description»:»

I HATE and admire the way Ricky Gervais explains in his latest comedy special, Humanity, why he doesn\u2019t want to have children.«,»link»:»http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/link\/d6a0e95495139fbcdc993a5572653be1″,»paidStatus»:»PREMIUM»,»originalSource»:»The Sunday Telegraph»,»creditedSource»:»The Daily Telegraph»,»subscriptionSummary»:»OPINION: I hate and admire the way Ricky Gervais explains in his latest comedy special, Humanity, why he doesn\u2019t want to have children, Duncan Lay writes.»,»originalAssetId»:»90a3a652-6eca-11e8-89df-8beafa864bf8″,»version»:»PUBLISHED»,»dateUpdated»:»2018-06-16T01:35:07.000Z»,»dateLive»:»2018-06-16T13:00:00.000Z»,»customDate»:»2018-06-16T14:00:00.000Z»,»dateCreated»:»2018-06-13T05:28:12.000Z»,»status»:»ACTIVE»,»thumbnailImage»:{«contentType»:»IMAGE»,»id»:{«value»:»fe227ea038e7b76c73b29d4b20ad39ee»,»link»:»http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/fe227ea038e7b76c73b29d4b20ad39ee»},»originId»:»crop-b34665f9842c1dacd797456980d668a4″,»origin»:»METHODE»,»title»:»ricky gervais humanity for netflix»,»subtitle»:»731e7fd6-7103-11e8-b0ca-cb315998bbf9″,»description»:»ricky gervais humanity for netflix»,»link»:»http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/thumbnail\/fe227ea038e7b76c73b29d4b20ad39ee»,»paidStatus»:»NON_PREMIUM»,»originalSource»:»Supplied»,»version»:»PUBLISHED»,»dateUpdated»:»2018-06-16T01:20:27.000Z»,»dateLive»:»2018-06-16T13:00:00.000Z»,»dateCreated»:»2018-06-16T01:20:26.000Z»,»status»:»ACTIVE»,»related»:[],»domainLinks»:[],»categories»:[],»keywords»:[«ricky gervais humanity»],»authors»:[],»domains»:[«dailytelegraph.com.au»,»perthnow.com.au»],»locationGeoPoints»:[],»userOriginUpdated»:»yaminee»,»systemOriginUpdated»:»METHODE»,»domainOriginUpdated»:»DailyTelegraph»,»urlTitle»:»731e7fd6710311e8b0cacb315998bbf9″,»format»:»jpeg»,»width»:100,»height»:75,»imageName»:»ricky gervais humanity for netflix»,»imageType»:»THUMBNAIL»,»sourceImageId»:»731e7fd6-7103-11e8-b0ca-cb315998bbf9″,»enterpriseAssetId»:»NEWSMMGLPICT000173974532″,»cropName»:»4:3-Thumbnail»},»related»:[{«contentType»:»IMAGE»,»id»:{«value»:»4fbd1444bd69fbdf348e6bcbf26372d8″,»link»:»http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/4fbd1444bd69fbdf348e6bcbf26372d8″},»originId»:»crop-b9c81fad46af1a4280b6dcb0dbe0a511″,»origin»:»METHODE»,»title»:»ricky gervais humanity for netflix»,»subtitle»:»731e7fd6-7103-11e8-b0ca-cb315998bbf9″,»description»:»ricky gervais humanity for netflix»,»link»:»http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/4fbd1444bd69fbdf348e6bcbf26372d8″,»paidStatus»:»NON_PREMIUM»,»originalSource»:»Supplied»,»version»:»PUBLISHED»,»dateUpdated»:»2018-06-16T01:20:27.000Z»,»dateLive»:»2018-06-16T13:00:00.000Z»,»dateCreated»:»2018-06-16T01:20:26.000Z»,»status»:»ACTIVE»,»referenceType»:»PRIMARY»,»related»:[],»domainLinks»:[],»categories»:[],»keywords»:[«ricky gervais humanity»],»authors»:[],»domains»:[«dailytelegraph.com.au»,»perthnow.com.au»],»locationGeoPoints»:[],»userOriginUpdated»:»yaminee»,»systemOriginUpdated»:»METHODE»,»domainOriginUpdated»:»DailyTelegraph»,»urlTitle»:»731e7fd6710311e8b0cacb315998bbf9″,»revision»:1,»containerTypes»:[«SUBSTITUTE»],»format»:»jpeg»,»width»:1024,»height»:768,»imageName»:»ricky gervais humanity for netflix»,»imageType»:»SUBSTITUTE»,»sourceImageId»:»731e7fd6-7103-11e8-b0ca-cb315998bbf9″,»enterpriseAssetId»:»NEWSMMGLPICT000173974532″,»cropName»:»4:3-Landscape»},{«contentType»:»IMAGE»,»id»:{«value»:»657e183cf9540204cc1801a09cb44918″,»link»:»http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/657e183cf9540204cc1801a09cb44918″},»originId»:»crop-386e15d6f119eb784e894ebcbd22ab6e»,»origin»:»METHODE»,»title»:»ricky gervais humanity for netflix»,»subtitle»:»731e7fd6-7103-11e8-b0ca-cb315998bbf9″,»description»:»ricky gervais humanity for netflix»,»link»:»http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/657e183cf9540204cc1801a09cb44918″,»paidStatus»:»NON_PREMIUM»,»originalSource»:»Supplied»,»version»:»PUBLISHED»,»dateUpdated»:»2018-06-16T01:20:27.000Z»,»dateLive»:»2018-06-16T13:00:00.000Z»,»dateCreated»:»2018-06-16T01:20:26.000Z»,»status»:»ACTIVE»,»referenceType»:»PRIMARY»,»related»:[],»domainLinks»:[],»categories»:[],»keywords»:[«ricky gervais humanity»],»authors»:[],»domains»:[«dailytelegraph.com.au»,»perthnow.com.au»],»locationGeoPoints»:[],»userOriginUpdated»:»yaminee»,»systemOriginUpdated»:»METHODE»,»domainOriginUpdated»:»DailyTelegraph»,»urlTitle»:»731e7fd6710311e8b0cacb315998bbf9″,»revision»:1,»containerTypes»:[«SUBSTITUTE»],»format»:»jpeg»,»width»:768,»height»:1024,»imageName»:»ricky gervais humanity for netflix»,»imageType»:»SUBSTITUTE»,»sourceImageId»:»731e7fd6-7103-11e8-b0ca-cb315998bbf9″,»enterpriseAssetId»:»NEWSMMGLPICT000173974532″,»cropName»:»3:4-Portrait»},{«contentType»:»IMAGE»,»id»:{«value»:»b78bcdc1fecdd9aadcd852d30564c6da»,»link»:»http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/b78bcdc1fecdd9aadcd852d30564c6da»},»originId»:»crop-a4b64f27144f5f88a0825a6d662ab91e»,»origin»:»METHODE»,»title»:»ricky gervais humanity for netflix»,»subtitle»:»731e7fd6-7103-11e8-b0ca-cb315998bbf9″,»description»:»ricky gervais humanity for netflix»,»link»:»http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/b78bcdc1fecdd9aadcd852d30564c6da»,»paidStatus»:»NON_PREMIUM»,»originalSource»:»Supplied»,»version»:»PUBLISHED»,»dateUpdated»:»2018-06-16T01:20:27.000Z»,»dateLive»:»2018-06-16T13:00:00.000Z»,»dateCreated»:»2018-06-16T01:20:26.000Z»,»status»:»ACTIVE»,»referenceType»:»PRIMARY»,»related»:[],»domainLinks»:[],»categories»:[],»keywords»:[«ricky gervais humanity»],»authors»:[],»domains»:[«dailytelegraph.com.au»,»perthnow.com.au»],»locationGeoPoints»:[],»userOriginUpdated»:»yaminee»,»systemOriginUpdated»:»METHODE»,»domainOriginUpdated»:»DailyTelegraph»,»urlTitle»:»731e7fd6710311e8b0cacb315998bbf9″,»revision»:1,»containerTypes»:[«SUBSTITUTE»],»format»:»jpeg»,»width»:1280,»height»:720,»imageName»:»ricky gervais humanity for netflix»,»imageType»:»SUBSTITUTE»,»sourceImageId»:»731e7fd6-7103-11e8-b0ca-cb315998bbf9″,»enterpriseAssetId»:»NEWSMMGLPICT000173974532″,»cropName»:»16:9-Landscape»},{«contentType»:»IMAGE»,»id»:{«value»:»025b0af1e2debca8aa27e813cccfe108″,»link»:»http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/025b0af1e2debca8aa27e813cccfe108″},»originId»:»crop-24c8fb5648ecb76e9fb896bf2794a7fe»,»origin»:»METHODE»,»title»:»ricky gervais humanity for netflix»,»subtitle»:»731e7fd6-7103-11e8-b0ca-cb315998bbf9″,»description»:»ricky gervais humanity for netflix»,»link»:»http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/025b0af1e2debca8aa27e813cccfe108″,»paidStatus»:»NON_PREMIUM»,»originalSource»:»Supplied»,»version»:»PUBLISHED»,»dateUpdated»:»2018-06-16T01:20:27.000Z»,»dateLive»:»2018-06-16T13:00:00.000Z»,»dateCreated»:»2018-06-16T01:20:26.000Z»,»status»:»ACTIVE»,»referenceType»:»PRIMARY»,»related»:[],»domainLinks»:[],»categories»:[],»keywords»:[«ricky gervais humanity»],»authors»:[],»domains»:[«dailytelegraph.com.au»,»perthnow.com.au»],»locationGeoPoints»:[],»userOriginUpdated»:»yaminee»,»systemOriginUpdated»:»METHODE»,»domainOriginUpdated»:»DailyTelegraph»,»urlTitle»:»731e7fd6710311e8b0cacb315998bbf9″,»revision»:1,»containerTypes»:[«SUBSTITUTE»],»format»:»jpeg»,»width»:1900,»height»:815,»imageName»:»ricky gervais humanity for netflix»,»imageType»:»SUBSTITUTE»,»sourceImageId»:»731e7fd6-7103-11e8-b0ca-cb315998bbf9″,»enterpriseAssetId»:»NEWSMMGLPICT000173974532″,»cropName»:»21:9-Landscape»},{«contentType»:»IMAGE»,»id»:{«value»:»f4b2bd1ec1d4e2cd3abc261b3c3c358a»,»link»:»http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/f4b2bd1ec1d4e2cd3abc261b3c3c358a»},»originId»:»crop-448fc791f613152b194f0757e72be87f»,»origin»:»METHODE»,»title»:»ricky gervais humanity for netflix»,»subtitle»:»731e7fd6-7103-11e8-b0ca-cb315998bbf9″,»description»:»ricky gervais humanity for netflix»,»link»:»http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/f4b2bd1ec1d4e2cd3abc261b3c3c358a»,»paidStatus»:»NON_PREMIUM»,»originalSource»:»Supplied»,»version»:»PUBLISHED»,»dateUpdated»:»2018-06-16T01:20:27.000Z»,»dateLive»:»2018-06-16T13:00:00.000Z»,»dateCreated»:»2018-06-16T01:20:26.000Z»,»status»:»ACTIVE»,»referenceType»:»PRIMARY»,»related»:[],»domainLinks»:[],»categories»:[],»keywords»:[«ricky gervais humanity»],»authors»:[],»domains»:[«dailytelegraph.com.au»,»perthnow.com.au»],»locationGeoPoints»:[],»userOriginUpdated»:»yaminee»,»systemOriginUpdated»:»METHODE»,»domainOriginUpdated»:»DailyTelegraph»,»urlTitle»:»731e7fd6710311e8b0cacb315998bbf9″,»revision»:1,»containerTypes»:[«SUBSTITUTE»],»format»:»jpeg»,»width»:149,»height»:86,»imageName»:»ricky gervais humanity for netflix»,»imageType»:»SUBSTITUTE»,»sourceImageId»:»731e7fd6-7103-11e8-b0ca-cb315998bbf9″,»enterpriseAssetId»:»NEWSMMGLPICT000173974532″,»cropName»:»16:9-Thumbnail»},{«contentType»:»IMAGE»,»id»:{«value»:»5e7ec9da55092fee67e29988b607e7f1″,»link»:»http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/5e7ec9da55092fee67e29988b607e7f1″},»originId»:»crop-a772b270dd13ee7e9714876d8c939fa7″,»origin»:»METHODE»,»title»:»Ricky Gervais talks about why he doesn\u2019t have children in his Netflix comedy Humanity.»,»subtitle»:»731e7fd6-7103-11e8-b0ca-cb315998bbf9″,»description»:»Ricky Gervais talks about why he doesn\u2019t have children in his Netflix comedy Humanity.»,»link»:»http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/5e7ec9da55092fee67e29988b607e7f1″,»paidStatus»:»NON_PREMIUM»,»originalSource»:»Supplied»,»version»:»PUBLISHED»,»dateUpdated»:»2018-06-16T01:20:27.000Z»,»dateLive»:»2018-06-16T13:00:00.000Z»,»dateCreated»:»2018-06-16T01:20:26.000Z»,»status»:»ACTIVE»,»referenceType»:»PRIMARY»,»related»:[],»domainLinks»:[],»categories»:[],»keywords»:[«ricky gervais humanity»],»authors»:[],»domains»:[«dailytelegraph.com.au»,»perthnow.com.au»],»locationGeoPoints»:[],»userOriginUpdated»:»yaminee»,»systemOriginUpdated»:»METHODE»,»domainOriginUpdated»:»DailyTelegraph»,»urlTitle»:»731e7fd6710311e8b0cacb315998bbf9″,»revision»:1,»containerTypes»:[«EMBEDDED»],»format»:»jpeg»,»width»:650,»height»:488,»imageName»:»ricky gervais humanity for netflix»,»imageType»:»EMBEDDED»,»sourceImageId»:»731e7fd6-7103-11e8-b0ca-cb315998bbf9″,»enterpriseAssetId»:»NEWSMMGLPICT000173974532″,»cropName»:»GalleryLanscape650x488″},{«contentType»:»IMAGE»,»id»:{«value»:»63d34c962b3ea878af712965c1ba480d»,»link»:»http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/63d34c962b3ea878af712965c1ba480d»},»originId»:»crop-d3882e21e4985b62d0ba23c176203f1e»,»origin»:»METHODE»,»title»:»There need to be more people like comedy genius Ricky Gervais, Duncan Lay writes. 2.698 επιπλέον λέξεις

Real Life

Green was the silence, wet was the light, the month of June trembled like a butterfly.

Γενικά

Δοκιμαστική ανάρτηση

Καλωσήρθατε στο blog του Συλλόγου Διπλωματούχων ΣΕΜΦΕ!

Good company in a journey makes the way seem shorter. — Izaak Walton

ΤΕΕ

Σκαρφάλωσα στην τέλεια ευτυχία

Βούλιαξα στην τέλεια δυστυχία

και ακόμα δεν έχω αποφασίσει

τι είναι πιο γλυκό.

Γενικά

Τις πιο μεγάλες αγάπες, τις συνάντησα στους σταθμούς των τρένων και στα αεροδρόμια.

Γενικά

Διατηρήστε τα online δεδομένα και τις προσωπικές πληροφορίες σας ασφαλή με την Toluna

Με την άνοδο των επιθέσεων χάκινγκ (online προσωπικά δεδομένα που έχουν καταστραφεί ή κλαπεί), είναι πιο σημαντικό από ποτέ να κρατάτε τα δεδομένα σας ασφαλή. 7 επιπλέον λέξεις

Γενικά

ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Είσαι κάτοικος ή επαγγελματίας της Αθήνας

Είσαι έτοιμος να κάνεις παρεμβάσεις στην πόλη;O δήμος Αθηναίων, μέσω του This is Athens, σε καλεί να συν-δημιουργήσεις την ταυτότητα … 386 επιπλέον λέξεις

Γενικά