Ετικέτες » βυζάντιο

ελληνικά κείμενα k αραβικές μεταφράσεις 1

Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΖΟΥ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΕΥ∆Ο-ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το θέμα της αραβικής μετάφρασης του 679 επιπλέον λέξεις

PHILOLOGIE

Νο. 1058 Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ (~1275 μ.Χ.)

«Εκ γαρ της δεινής εκατέρωθεν αντιστάσεως, πολλοί των πιπτόντων ήσαν, και θάλασσα ρέεν αίματι» [1]. Η θάλασσα, που αναφέρεται ο βυζαντινός ιστοριογράφος Γεώργιος Παχυμέρης, ότι βάφτηκε στο αίμα, δεν είναι παρά ο Παγασητικός κόλπος έξω από τα τείχη της Δημητριάδος.

Η Στάση του «Νίκα» και η σφαγή των 30.000 στασιαστών (Κωνσταντινούπολη, 532 μ.Χ.)

Με αυτή την ονομασία έμεινε στην Ιστορία, η λαϊκή εξέγερση (=στάση) που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη το 532 μ.Χ, την εποχή του Ιουστινιανού, διήρκησε οκτώ ημέρες και πνίγηκε στο αίμα με διαταγή του αυτοκράτορα.

Ιστορικά