Ετικέτες » βυζάντιο

Νο. 1058 Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ (~1275 μ.Χ.)

«Εκ γαρ της δεινής εκατέρωθεν αντιστάσεως, πολλοί των πιπτόντων ήσαν, και θάλασσα ρέεν αίματι» [1]. Η θάλασσα, που αναφέρεται ο βυζαντινός ιστοριογράφος Γεώργιος Παχυμέρης, ότι βάφτηκε στο αίμα, δεν είναι παρά ο Παγασητικός κόλπος έξω από τα τείχη της Δημητριάδος.

Η Στάση του «Νίκα» και η σφαγή των 30.000 στασιαστών (Κωνσταντινούπολη, 532 μ.Χ.)

Με αυτή την ονομασία έμεινε στην Ιστορία, η λαϊκή εξέγερση (=στάση) που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη το 532 μ.Χ, την εποχή του Ιουστινιανού, διήρκησε οκτώ ημέρες και πνίγηκε στο αίμα με διαταγή του αυτοκράτορα.

Ιστορικά

29 Ιουλίου 1014: Ο Βασίλειος Β΄ αποκτά το προσωνύμιο «Βουλγαροκτόνος»

Τρεις χειμώνες προετοίμαζε ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Βασίλειος Β’ (958  -1025) τη μάχη στο Κλειδί. Έχοντας ως βάση και κέντρο ανεφοδιασμού τις Σέρρες συγκέντρωνε στρατό και οπλισμό. 18 επιπλέον λέξεις

Ιστορικά