Ετικέτες » αταξινόμητα

Υπουργός: Το πλάνο για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και τις αλλαγές στο Λύκειο

Τον Ιανουάριο στη Βουλή το Σ/Ν- Λίγα μαθήματα πολλές ώρες-Αρχικά σε ορισμένα τμήματα η εισαγωγή με το απολυτήριο και στα άλλα με τα υπάρχον σύστημα.

Χωρίς κατηγορία

Pre-existing Music in Films.

Recently I watched the movie “Mamma Mia” and listened to the song that is sung in the film “Money, Money, Money” by ABBA (17:11-20:01). When I listened to it, I wanted to write about pre-existing music that is used in a lot of movies, however, it was difficult to find any specific books or articles that talk about pre-existing music in films. 761 επιπλέον λέξεις

Χωρίς κατηγορία

How to have creative ideas!

A few days ago, I was in the library looking for a book. I was in the sector with creative techniques and I came across with » … 368 επιπλέον λέξεις

Χωρίς κατηγορία

One more smile

Your smile brightens my day
your smile brightens my heart
your smile brightens my life
but ‘One more smile…’ brightens our skies.

Grab your copy on Amazon. 16 επιπλέον λέξεις

Χωρίς κατηγορία

5 most scandalous fraud cases of 2018

Danske Bank ranks at the top with the $234 billion money laundering scandal. As a result of the scandal coming to light, Danske’s CEO resigned. He said in a statement, “It is clear that Danske Bank has failed to live up to its responsibility in the case of possible money laundering in Estonia. 29 επιπλέον λέξεις

Fraud Prevention, Detection & Deterrence

It’s dark although I think it’s morning… what is going on? My knees are killing me so I try to change the way I sit… Sometimes I feel angry… I want to go out find some kind of weapon and start killing… but I know it is just a stupid urge and I am wondering what is wrong with me! 24 επιπλέον λέξεις

Χωρίς κατηγορία