Μερικοί αριθμοί που μπορείτε να καλέσετε όταν χρειάζεστε βοήθεια:

  • 197 (γενική ψυχική βοήθεια)
  • 1034 (κατάθλιψη)
  • 210 72 22 333 (γραμμή SOS Αιγινήτειου)
  • 210 88 40 712 (κέντρο άμεσης ψυχολογικής στήριξης)
  • 116123 (Ευρωπαϊκή γραμμή ψυχικής στήριξης ενηλίκων)

Μερικοί σύνδεσμοι με λίστες και πληροφορίες: