Ετικέτες » ΑΠΟΨΕΙΣ

Inspiring view of Earth...

“I thought at one point, if you could be up in heaven,
this is how you would see the planet.
And then I dwelled on that and said, no, it’s more beautiful than that.

26 επιπλέον λέξεις
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

What It Means To Be Greek

.

To be Greek is not only syrtaki and Zorbas ….

Being Greek means being the best possible person you can be

1. “ being part of something that is bigger myself, and having a huge support system.»

374 επιπλέον λέξεις
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Gossip dies the moment it hits a wise person’s ears.”

Avoid gossips and do not engage gossipers.

For it has been said that people who love to talk to you about other people are the same people who love to talk about you to other people.

7 επιπλέον λέξεις
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

What if....

.

What if

my fear

of losing you

is really just a fear

of discovering myself?

Κι αν
ο φόβος
της απώλειας σoυ
είναι πραγματικά μόνο ένας φόβος
να ανακαλύψω τον εαυτό μου;

http://www.verticalsearcher.com/2013/

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Are You Pursuing Your Destiny or Surrendering to Your Fate?

Destiny implies we’re each here for a purpose. We are who we are in service to that purpose. We come into the world to fulfill our purpose. 147 επιπλέον λέξεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ