Ετικέτες » ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ζ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Δ΄ΛΟΥΚΑ (2014)

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΘ΄ (Δ΄ ΛΟΥΚΑ).

«Τῶν θεοφόρων πατέ­ρων τῆς ἐν Νικαίᾳ ζ΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου (787)». Πρόβου, Ταράχου καὶ Ἀνδρονίκου μαρτύρων (+850)

῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν ζ΄.

ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ζ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Δ΄ΛΟΥΚΑ (2014)

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΘ΄ (Δ΄ ΛΟΥΚΑ).

«Τῶν θεοφόρων πατέ­ρων τῆς ἐν Νικαίᾳ ζ΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου (787)». Πρόβου, Ταράχου καὶ Ἀνδρονίκου μαρτύρων (+850)

῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν ζ΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (11/10/14)

 

ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΛΟΥΚΑ (2014)

 

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ (Β΄ ΛΟΥΚΑ).

Χαριτίνης μάρτυρος, Ἑρμογένους ἱερομάρτυρος.

῏Ηχος πλ. δ΄· ἑωθινὸν ϛ΄.

ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΛΟΥΚΑ (2014)

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ (Β΄ ΛΟΥΚΑ).

Χαριτίνης μάρτυρος, Ἑρμογένους ἱερομάρτυρος.

῏Ηχος πλ. δ΄· ἑωθινὸν ϛ΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (04/10/14)

ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ (20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΣΑΒΒΑΤΟΝ μετὰ τὴν Ὕψωσιν.

Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐσταθίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ξένου καί τοῦ Ἁγίου νέου Ὁσιομάρτυρος Ἱλαρίωνος.

ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Εορτάζοντες την  8ην του μηνός Σεπτεμβρίου

 

 

  • Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΡΟΥΦΟΣ & ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΗΡΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣ

  • ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ πολύ ωφέλιμη

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ό Νεομάρτυρας που μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη

  • 7 more words
ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΣΑΒΒΑΤΟΝ πρὸ τῆς Ὕψώσεως.

Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως,

προεόρτια τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ, Κορνηλίου μάρτυρος τοῦ ἑκατοντάρχου.

ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ