Εξωτερική τοιχογραφία σε γνωστό κέντρο προσχολικής αγωγής.