Ο Μέγας Ευθύμιος, βασίλισσα Ευδοκία, αίρεση των Μονοφυσιτών

Πώς ο Μέγας Ευθύμιος επέστρεψε την βασίλισσα Ευδοκία από την αίρεσι των Μονοφυσιτών.

Η μακαρία Ευδοκία εξαπατήθηκε από τον Θεοδόσιο και ακολούθησε τις δοξασίες του.